O firmie

nik-9

Zakład Pralniczy, oddano do użytku w 1996 roku, uznawany jest za jeden z większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Lokalizacja Zakładu Pralniczego przy obwodnicy trójmiejskiej, ułatwia szybką reakcję na zgłoszenia Klientów. Zakład Pralniczy zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m². Własna kotłownia  posiadająca dwa niezależne źródła zasilana zapewnia ciągłą dostawę pary technologicznej. Posiadane urządzenia pozwalają osiągnąć wysokie wydajności przy zachowaniu najwyższej jakości, a także nie niszczą bielizny i odzieży. Moc przerobowa urządzeń pralniczych wynosi 17.000 kg na dobę. Pracownicy Pralni posiadają kwalifikacje niezbędne do obsługi urządzeń pralniczych, legitymują się odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi. Wszystkie technologie prania wdrożono zgodnie z zaleceniami PPIS w Gdyni. Prawidłowość procesów technologicznych jest stale nadzorowana przez Konsultantów ds. Higieny Tekstylnej z firmy Ecolab. Bielizna każdego z Klientów prana jest oddzielnie przy zachowaniu pełnej bariery higienicznej. Stosowane w technologii prania środki piorąco-dezynfekujące oraz środki wspomagające proces prania posiadają atesty wydane przez Państwowy Zakład Higieny.